บทความน่าอ่าน

ความวาวของวัสดุคืออะไร แบ่งประเภทความวาวได้กี่ประเภท

ความวาวของวัสดุคืออะไร แบ่งประเภทความวาวได้กี่ประเภท

เผยแพร่ : 06 กรกฏาคม 2560
ความวาว เป็นปฏิกิริยาการสะท้อนแสงที่เกิดขึ้นระหว่างแสงและผิวของผลึก ซึ่งสามารถเกิดการสะท้อนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการสะท้อนแสงแบบภายในและบนพื้นผิวของวัตถุ ด้ว...
อ่านบทความ
เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร เพื่อความสวยงาม

เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร เพื่อความสวยงาม

เผยแพร่ : 05 กรกฏาคม 2560
มัณฑนศิลป์ (Decorative art) หมายถึง การนำศิลปะมาออกแบบและตกแต่งงานสถาปัตยกรรม หรือนำมาใช้สำหรับการตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร เพื่อให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยช...
อ่านบทความ
วิธีติดตั้งเพลทหัวเสา สำหรับการทำโครงเหล็กหลังคาบ้าน

วิธีติดตั้งเพลทหัวเสา สำหรับการทำโครงเหล็กหลังคาบ้าน

เผยแพร่ : 05 กรกฏาคม 2560
สำหรับขั้นตอนการทำโครงหลังคาบ้าน จะต้องทำการติดตั้งเพลทหัวเสาเพื่อเป็นตัวเชื่อมยึดเข้ากับอเสเหล็ก ซึ่งเหล็กเพลทที่นำมาใช้ในการเชื่อมปิดหัวเสานี้ ควรจะมีขนาดของแ...
อ่านบทความ
ทำความรู้จักชนิด ประเภทของเครื่องกด และงานปั๊ม (Press Machines)

ทำความรู้จักชนิด ประเภทของเครื่องกด และงานปั๊ม (Press Machines)

เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2560
เครื่องกด สามารถจำแนกชนิดได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การจำแนกตามแหล่งให้กำลัง ตามระบบโครงสร้างของเครื่อง ตามจุดมุ่งหมายการใช้งาน หรือตามชนิดก้านกระทุ้ง ...
อ่านบทความ
ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ปัจจุบัน

ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ปัจจุบัน

เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2560
ในชีวิตประจำวัน ระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และยังเป็นระบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีหน้าท...
อ่านบทความ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control–Q.C.)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control–Q.C.)

เผยแพร่ : 15 มิถุนายน 2560
โดยปกติทั่วไปในตลาด สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าย่อมมีราคาที่สูงมากกว่าสินค้าด้อยคุณภาพ ราคาที่ถูกกำหนดขึ้นจึงมีค่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า ซึ่งในสมัยก่อนคุณภาพของ...
อ่านบทความ
เกรดของอลูมิเนียม พร้อมประโยชน์ที่น่ารู้ ใช้งานได้หลากหลาย

เกรดของอลูมิเนียม พร้อมประโยชน์ที่น่ารู้ ใช้งานได้หลากหลาย

เผยแพร่ : 02 มิถุนายน 2560
หากพูดถึงโลหะที่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนนั้น อลูมิเนียม (Aluminium) ถือได้ว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก...
อ่านบทความ
คุณสมบัติของโลหะ และการแบ่งชนิดของโลหะ มีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติของโลหะ และการแบ่งชนิดของโลหะ มีอะไรบ้าง?

เผยแพร่ : 29 พฤษภาคม 2560
การระบุคุณสมบัติ และแบ่งชนิดของโลหะรวมไปถึงเมทัลลิคนั้น สามารถใช้ธาตุทางเคมีตามตารางธาตุเป็นตัวแบ่งได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโลหะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติและความสามารถ...
อ่านบทความ