บทความน่าอ่าน

ลดปัญหาโลกร้อนด้วยการใช้เหล็ก และคุณประโยชน์ของเหล็ก

ลดปัญหาโลกร้อนด้วยการใช้เหล็ก และคุณประโยชน์ของเหล็ก

เผยแพร่ : 26 พฤษภาคม 2560
แนวโน้มการใช้เหล็กในการลดปัญหาโลกร้อน เป็นเรื่องที่ได้ถูกทำการอภิปรายโดย ศาสตราจารย์ วรศักดิ์ กล่าวถึงวิศวกรชาวอังกฤษบุคคลหนึ่งที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งปลูก...
อ่านบทความ
หลักการสะท้อนของแสง (Reflexion)

หลักการสะท้อนของแสง (Reflexion)

เผยแพร่ : 21 พฤษภาคม 2560
การสะท้อน (Reflexion) หมายถึง การที่หน้าคลื่นใดๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ ณ บริเวณรอยต่อของตัวกลางสองชนิด ทำให้หน้าคลื่นนั้นๆ เคลื่อนที่กลับไปในทิศ...
อ่านบทความ
รู้จักประเภทของอะไหล่รถยนต์ และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่เปลี่ยนบ่อยที่สุด

รู้จักประเภทของอะไหล่รถยนต์ และชิ้นส่วนของรถยนต์ที่เปลี่ยนบ่อยที่สุด

เผยแพร่ : 17 พฤษภาคม 2560
ในกระบวนการผลิตรถยนต์นั้น ชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ของบริษัทผลิตรถยนต์แบรนด์ต่างๆ จะได้มาจากการผลิตของบริษัทอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผล...
อ่านบทความ
กระบวนการการผลิตเหล็ก และการผลิตเหล็กกล้า ในประเทศไทย

กระบวนการการผลิตเหล็ก และการผลิตเหล็กกล้า ในประเทศไทย

เผยแพร่ : 16 พฤษภาคม 2560
กระบวนการการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในประเทศไทยนั้นจะทำการผลิตเริ่มต้นจากขั้นกลาง คือขั้นตอนของการหลอมและการหล่อ 1. การแต่งแร่และการถลุง การแต่งแร่หมายถึง การนำส...
อ่านบทความ
ผู้คิดค้นเลเซอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ประวัติความเป็นมาที่น่ารู้

ผู้คิดค้นเลเซอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ประวัติความเป็นมาที่น่ารู้

เผยแพร่ : 12 พฤษภาคม 2560
ซี.เอช. ทาวน์ส (C.H. Townes) เป็นผู้คิดค้นเลเซอร์ โดยในปี ค.ศ. 1954 เขาได้เสนอทฤษฎีเลเซอร์ และจากทฤษฎีดังกล่าวทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีต่อมาคือปี...
อ่านบทความ
ทำความรู้จักโลหะวิทยา นักโลหะวิทยาคืออะไร? มีที่มาอย่างไรบ้าง?

ทำความรู้จักโลหะวิทยา นักโลหะวิทยาคืออะไร? มีที่มาอย่างไรบ้าง?

เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2560
โลหะวิทยา (Metallurgy) หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวข้องกับโลหะไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ซึ่งแขนงความรู้ดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษ...
อ่านบทความ
กระบวนการผลิตรถยนต์ ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงานผลิต

กระบวนการผลิตรถยนต์ ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงานผลิต

เผยแพร่ : 29 เมษายน 2560
หลายปีมาแล้ว ที่ประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ จึงเกิดระบบอุตสาหกรรมมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทั้งการตัดเลเซอร์ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การออกแบบ การวิจ...
อ่านบทความ
พลังงานความร้อน พลังงานจากธรรมชาติ และจากการสร้างขึ้น

พลังงานความร้อน พลังงานจากธรรมชาติ และจากการสร้างขึ้น

เผยแพร่ : 12 เมษายน 2560
พลังงานความร้อน เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้มาจากหลากหลายแห่ง ทั้งจากธรรมชาติและจากการสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ พลังงานการเผาไหม้ของเ...
อ่านบทความ