รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

เราคือ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และเป็น โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ครบวงจรมากที่สุด ได้รับความไว้วางใจจากหลายค่ายรถยนต์ ให้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อป้อนแก่โรงประกอบจำนวนมาก เพราะเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัย กำลังผลิตสูง ประสิทธิภาพดี และราคาที่เหมาะสม จึงทำให้ไชยเจริญเทคก้าวขึ้นสู่แถวหน้าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้อย่างมั่นคง

บริษัท ไชยเจริญเทค จำกัด ในฐานะที่เราเป็นโรงงานผลิตโลหะแผ่น และรับแปรรูปโลหะแผ่น เราจึงพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย กำลังการผลิตที่ได้มาตรฐาน ส่งมอบงานตรงเวลา และบุคลากรดำเนินงานที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักร

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อันดับต้นๆ ที่ใช้เครื่องจักรแบบ CNC (Computer Numerical Control) รวมถึงมีการจัดฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ การออกแบบทั้ง 2D และ 3D รองรับการผลิตโลหะที่มีขนาดเล็กบาง ไปจนถึงขนาดหนาและใหญ่ ด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิตทุกชิ้นส่วน

ประเภทอะไหล่รถยนต์

ตัวอย่างอะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ ที่เราผลิต
 • ชิ้นส่วนท่อไอเสียรถยนต์
 • ชิ้นส่วนเครื่องยนต์
 • กันชนรถยนต์
 • โครงหลังคารถบรรทุก
 • ผลิตท่อน้ำมัน
 • โครงถังน้ำมัน
 • ผลิตชิ้นส่วนจักรยาน
 • ผลิตชิ้นส่วนจักรยานยนต์
 • ผลิตเบาะรถยนต์
 • เหล็กแท่นเครื่องยนต์
 • ชิ้นส่วนโลหะ
 • ชิ้นส่วนพลาสติก
 • อะไหล่มอเตอร์ไซด์
 • อุปกรณ์เบรก
 • ด้ามเบรค คันเบรค
 • อะไหล่พวงมาลัย
 • กรองบังโคลนล้อ
 • หม้อเก็บเสียง
 • ท่อเก็บเสียงรถยนต์
 • ขาเบรกรถยนต์
 • ขาคลัชรถยนต์
 • โซ่รถจักรยานยนต์
 • สลักลูกสูบ
 • และอะไหล่รถยนต์อื่นๆ
ชิ้นส่วนโลหะรถยนต์

ชิ้นส่วนโลหะรถยนต์

รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นโลหะ และมีการกำหนด Spec มาจากบริษัทหลัก โรงงานเราสามารถผลิตอะไหล่ได้ตามแบบ มีบริการจัดหาวัสดุ เพื่อนำมาสร้างอะไหล่รถทุกแบบ
งานปั้มอะไหล่

งานปั้มอะไหล่

ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป งานปั๊มอะไหล่ ปั๊มชิ้นส่วน ด้วยเครื่องจักร CNC เราคือโรงงานรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มาตราฐานตามระบบ ISO ความคลาดเคลื่อนน้อย มีการควบคุมมลพิษและของเสีย
ผลิตได้จำนวนมาก

ผลิตได้จำนวนมาก

รับผลิตชิ้นส่วน อะไหล่รถทุกประเภทที่เป็นโลหะ สามารถผลิตได้จำนวนมาก ส่งงานได้ตามกำหนดเวลา ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ควบคุมการผลิต เพื่อผลิตชิ้นงานคุณภาพที่เหมือนกัน ในเวลาอันรวดเร็ว
ได้รับความไว้วางใจ
ได้รับความไว้วางใจ
เราได้รับความเชื่อมั่น ให้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้แก่ นิสสัน ฮีโน่ และอีซูซุ
ผลิตชิ้นส่วนแบบครบวงจร
ผลิตชิ้นส่วนแบบครบวงจร
เราทำได้ทั้งแปรรูป ประกอบขึ้นรูป ดัด พับ ด้วยเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง
โรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
โรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
เรามีระบบจัดการของเสีย ที่เกิดจากการผลิต มีมาตรฐานการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตอะไหล่ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตงานตามแบบ งานกลึง CNC
ผลิตอะไหล่

ISO 9001:2008 มาตรฐานที่โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ต้องมี ถึงแม้จะเป็นมาตรฐานเรื่องของการบริหารภายในโรงงาน (ไม่ใช่เรื่องคุณภาพโดยตรง) แต่การบริหารงานคือหัวใจหลักของการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า โดยการจะผ่านมาตรฐาน ISO 9000 นี้ได้ต้องมีระบบบริหารงานเต็มคุณภาพ 8 ประการตั้งแต่การ ให้ความสำคัญกับลูกค้า การเป็นผู้นำที่ดี การนับถือความมีส่วนร่วมของพนักงาน การบริหารทรัพยากร การบริหารระบบ การพัฒนาปรับปรุง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นจริง จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ และมาตรฐาน ISO นี้จะมีการตรวจที่โรงงานเป็นประจำ ถือว่าเป็นมาตรฐานสากล ยอมรับกันทั่วโลก ที่โรงงานของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะจำเป็นต้องมี

จะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ ต้องใช้วิศวกรมีประสบการณ์ เนื่องจากรถยนต์หรือพาหนะ เป็นเครื่องมือเดินทางที่ต้องมีความปลอดภัยสูง ถึงแม้จะเป็นรถขับช้า หรือเครื่องยนต์ทางการเกษตร ก็จะต้องมีความปลอดภัย อะไหล่รถยนต์ทุกชิ้นจะต้องผ่านมาตรฐาน ผ่านการทดสอบคุณภาพการผลิต รวมไปถึงโปรแกรมที่ใช้ในการสั่งงาน ออกแบบชิ้นส่วน จะต้องเป็นโปรแกรมมาตรฐานระดับโลก อย่างที่โรงงานเราใช้ก็คือ SolidWorks ใช้ในงานออกแบบ 3D โดยพนักงานผู้เชี่ยวชาญจะควบคุมการออกแบบ และควบคุมเครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้อย่างแม่นยำ เพราะค่าความผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียว จะส่งผลต่อการใช้งานรถยนต์ได้ในระยะยาว ดังนั้นทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ระดับโปรแกรม ระดับบุคคล ไปจนถึงเครื่องจักรที่ต้องใช้ทั้งหมด จึงต้องมีการเลือกใช้สิ่งที่ดีที่สุด ผิดพลาดน้อยที่สุด และดำเนินการได้รวดเร็วที่สุด ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ไชยเจริญเทคของเรา ให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง

บริการ รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
บริการ รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
บริการ รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
บริการ รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
บริการ รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
บริการ รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เพราะเราเล็งเห็นถึง การเติบโต การขยายตัว การพัฒนาธุรกิจ ภาคยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เราจึงนำเข้าเครื่องจักรที่ตอบโจทย์ การผลิตอะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อใช้สร้างผลงานที่มีคุณภาพดีที่สุด ส่งให้ถึงมือลูกค้า
เงื่อนไขการรับบริการ (ดูทั้งหมด)
 • กรณีชิ้นงานมีแบบ Dimension มาให้: ทางบริษัทจะใช้เวลาในการประเมินราคา ประมาณ 1-5 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของงาน)
 • กรณีมูลค่างานอะไหล่รถยนต์ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทางโรงงานมีบริการจัดส่งให้ฟรี ในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร
 • ทางโรงงานมีบริการ จัดหาวัสดุโลหะ เพื่อนำมาแปรรูป โดยจะคิดราคาตามตลาดในขณะนั้น แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง