ช่องทางการชำระเงิน

บริษัท ไชยเจริญเทค จำกัด (CHI)

ธนาคารกรุงเทพ (สาขาถนนเทพารักษ์)
ชื่อบัญชี : บริษัท ไชยเจริญ เทค จำกัด
เลขบัญชี : 199-3-04503-6
ประเภท : บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงเทพ (บัตรเครดิต)
ชื่อบัญชี : บัตรเครดิต
เลขบัญชี : -
ประเภท : บัตรเครดิต

บริษัท ไชยเจริญอีควิปเม้นท์ จำกัด (CHE)

ธนาคารกรุงเทพ (สาขาหลักสี่พลาซ่า)
ชื่อบัญชี : บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด
เลขบัญชี : 229-3-02078-6
ประเภท : บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงไทย (สาขาแจ้งวัฒนะ)
ชื่อบัญชี : บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด
เลขบัญชี : 096-6-00330-6
ประเภท : บัญชีกระแสรายวัน