ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ (สาขาถนนเทพารักษ์)
ชื่อบัญชี : บริษัท ไชยเจริญ เทค จำกัด
เลขบัญชี : 199-3-04503-6
ประเภท : บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกรุงเทพ (บัตรเครดิต)
ชื่อบัญชี : บัตรเครดิต
เลขบัญชี : -
ประเภท : บัตรเครดิต