รางวัลรับรองคุณภาพ

GMP Certification
GMP Certification
มาตรฐาน GMP สามารถผลิตชิ้นส่วน ที่สามารถใช้งานกับอาหารได้อย่างปลอดภัย
HACCP Certification
HACCP Certification
มาตรฐานการผลิตชิ้นส่วน ที่มีการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภค
ISO 9001 Certification
ISO 9001 Certification
ระบบบริหารงานเพื่อประสิทธิภาพ กระบวนการต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
OHSAS 18001 Certification
OHSAS 18001 Certification
มาตรฐานระบบจัดการชีวอนามัย และการควบคุมความปลอดภัยภายภายในองค์กร
Certification
Certification
มาตรฐานระบบจัดการชีวอนามัย และการควบคุมความปลอดภัยภายภายในองค์กร
UKAS Product Certification
UKAS Product Certification
มาตรฐาน ISO ได้รับการรับรองสถานภาพโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
UKAS Management Systems
UKAS Management Systems
มาตรฐาน ISO ได้รับการรับรองสถานภาพโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
SolidWorks Certificate
SolidWorks Certificate
เราใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบ 3D ของแท้ ทันสมัย ครอบคลุมการออกแบบ 3 มิติ ในทุกๆ ด้าน
บริษัท ไชยเจริญเทค จำกัด
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไทยเจริญเทค ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า ในการผลิตชิ้นส่วนตกแต่งท่าอากาศยาน ชิ้นส่วนลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008
บริษัท ไชยเจริญเทค จำกัด