บทความน่าอ่าน

งานออกแบบรูปพรรณของโลหะ ความงดงามที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

งานออกแบบรูปพรรณของโลหะ ความงดงามที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2562
การออกแบบโลหะรูปพรรณ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้า ของเส้นสี ลวดลาย ความแตกต่าง ทิศทาง ความสมดุลและความกลมกลืมของลักษณะผิว เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีความแป...
อ่านบทความ
ปัจจัยทางตรง-ปัจจัยทางอ้อม ที่มีผลกระทบต่อราคาเหล็ก

ปัจจัยทางตรง-ปัจจัยทางอ้อม ที่มีผลกระทบต่อราคาเหล็ก

เผยแพร่ : 23 เมษายน 2562
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กโดยตรงคือ ราคาของวัตถุดิบ สภาวะการก่อสร้าง ราคา และความต้องการในท้องตลาดโลก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบโดยตรง เนื่องจากป...
อ่านบทความ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ท่อร้อยสายไฟ ประเภทของสีท่อ และหลักการใช้งาน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ท่อร้อยสายไฟ ประเภทของสีท่อ และหลักการใช้งาน

เผยแพร่ : 28 มกราคม 2562
จุดประสงค์หลักของการเลือกใช้ท่อในงานไฟฟ้า ก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสายไฟ และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเดินสายระบบไฟในแต่ละพื้นที่ โดยท่อที่นิย...
อ่านบทความ
โครงสร้างตัวถัง และโครงสร้างรถยนต์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

โครงสร้างตัวถัง และโครงสร้างรถยนต์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เผยแพร่ : 28 มกราคม 2562
โครงรถคือ โครงของรถยนต์ที่ใช้เป็นรากฐานสำหรับการสร้างรถยนต์ โดยจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อรองรับในส่วนของตัวถัง ซึ่งโครงรถนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ กระปุกเกียร...
อ่านบทความ
การตัดวัสดุด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS การวัสดุด้วยแรงงานคน

การตัดวัสดุด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS การวัสดุด้วยแรงงานคน

เผยแพร่ : 10 พฤศจิกายน 2561
การตัดวัสดุด้วยวิธีต่าง ๆ มีข้อดีข้อด้อย และการพัฒนากรรมวิธีการตัดที่แตกต่างกัน การตัดด้วยเลเซอร์ก็เช่นกัน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถ...
อ่านบทความ
เทคโนโลยีการตัดด้วยแสงเลเซอร์ การตัดวัตถุในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

เทคโนโลยีการตัดด้วยแสงเลเซอร์ การตัดวัตถุในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

เผยแพร่ : 10 พฤศจิกายน 2561
การตัดวัตถุในอุตสาหกรรมสมัยใหม่นั้น ต้องการความแม่ยำและมีมาตรฐานสูงเพื่อเพิ่มความแม่ยำและทำให้ชิ้นงานสามารถนำไปประกอบหรือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงผลผ...
อ่านบทความ
เครื่องตัดเลเซอร์ สามารถทำอะไรได้บ้าง ในเชิงงานอุตสาหกรรม

เครื่องตัดเลเซอร์ สามารถทำอะไรได้บ้าง ในเชิงงานอุตสาหกรรม

เผยแพร่ : 21 สิงหาคม 2561
การตัดโลหะด้วยเลเซอร์ คือ การใช้ลำแสงของเลเซอร์ในการตัดโลหะ ซึ่งเครื่องตัดเลเซอร์มีคุณสมบัติตัดวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น สเตนเลส, เหล็ก, ทองเหลือง, อลูมิเนียม...
อ่านบทความ
ผิวสแตนเลส คุณลักษณะของพื้นผิว กับการประยุกต์ใช้งานทั่วไป

ผิวสแตนเลส คุณลักษณะของพื้นผิว กับการประยุกต์ใช้งานทั่วไป

เผยแพร่ : 13 สิงหาคม 2561
สำหรับประเภทของสเตนเลสสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มออสเทนนิติค (Austenitic) ซึ่งส่วนผสมจะประกอบด้วยคาร์บอน 0.15% เป็นอย่างน้อย มีโครเมียมผสมอยู่...
อ่านบทความ