บทความน่าอ่าน

พลังงานความร้อน พลังงานจากธรรมชาติ และจากการสร้างขึ้น

พลังงานความร้อน พลังงานจากธรรมชาติ และจากการสร้างขึ้น

เผยแพร่ : 12 เมษายน 2560
พลังงานความร้อน เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้มาจากหลากหลายแห่ง ทั้งจากธรรมชาติและจากการสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ พลังงานการเผาไหม้ของเ...
อ่านบทความ
ประวัติของแผ่นซีดี เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ และหลักการทำงานที่ควรรู้

ประวัติของแผ่นซีดี เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ และหลักการทำงานที่ควรรู้

เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2560
คอมแพ็กดิสก์ (compact disc) หรือสามารถเรียกได้ย่อๆ ว่า แผ่นซีดี คือแผ่นออพติคอลที่สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบของสื่อดิจิทัลต่างๆ ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้เป็...
อ่านบทความ
แหล่งกำเนิดของแสงเลเซอร์

แหล่งกำเนิดของแสงเลเซอร์

เผยแพร่ : 23 มีนาคม 2560
ก่อนจะเข้าใจแหล่งกำเนิดหรือที่มาของเลเซอร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงหน่วยย่อยของของธาตุหรือสสารก่อน ซึ่งหน่วยย่อยนั้นคือ หน่วยโครงสร้างอะตอม โดยแบบจำลอง...
อ่านบทความ
ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

เผยแพร่ : 22 มีนาคม 2560
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เลเซอร์ก็ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในหลากหลายด้านของสังคม โ...
อ่านบทความ
คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2560
แสงเลเซอร์เป็นแสงที่เกิดขึ้นมาจากการเปล่งแสงถูกเร้า ด้วยเหตุนี้ โฟตอนจึงค่อนข้างมีความเป็นระเบียบสูง อีกทั้งคลื่นแสงก็ยังมีลักษณะแบบพร้อมเพรียงกัน และเมื่อเกิดก...
อ่านบทความ
การใช้งานเลเซอร์ ในด้านอุตสาหกรรม สามารถทำได้แบบไหนบ้าง

การใช้งานเลเซอร์ ในด้านอุตสาหกรรม สามารถทำได้แบบไหนบ้าง

เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2560
1.ใช้เจาะเพชรสำหรับทำเป็นช่องดึงลวดโลหะ เพชร สามารถนำมาใช้เป็นช่องดึงลวดโลหะในอุตสาหกรรมได้ โดยการนำมาเจาะรูเป็นขนาดต่างๆ ซึ่งตามปกติแล้ว เพชรสามารถเจาะได้โดยส...
อ่านบทความ
เครื่องอ่านบาร์โค้ด การประยุกต์ใช้งานแสงเลเซอร์ เพื่อเก็บข้อมูล

เครื่องอ่านบาร์โค้ด การประยุกต์ใช้งานแสงเลเซอร์ เพื่อเก็บข้อมูล

เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2560
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า คือได้ถูกเพิ่มความสามารถในการอ่านแท่งบาร...
อ่านบทความ
ระดับของแสงเลเซอร์ และอันตรายที่แตกต่างกัน

ระดับของแสงเลเซอร์ และอันตรายที่แตกต่างกัน

เผยแพร่ : 03 มีนาคม 2560
ในปัจจุบันนั้น ได้มีการนำเลเซอร์มาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเลเซอร์นั้นก็มีหลายชนิดและยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายหลายแบบ โดยสิ่งนี้มีทั้งคุณประโยชน์และโท...
อ่านบทความ