เครื่องจักรของเรา

เครื่องเลเซอร์
เครื่องจักรพับงอเหล็ก
เครื่องพับเหล็ก
เครื่องจักรตัดเลเซอร์
เครื่องเซาะร่อง
กลไกการเดินเครื่องจักร
เครื่องเจาะรู
มาตรวัดแรงดันของเครื่องจักร
เครื่องตัดโลหะ
เครื่องยิงเลเซอร์โลหะแผ่นเรียบ
เครื่องตัดเลเซอร์ขนาดใหญ่

เครื่องตัดเลเซอร์ขนาดใหญ่

Salvagnini Fiber Laser

เครื่องตัดเลเซอร์ความแม่นยำสูง ใช้กับแผ่นเหล็ก แผ่นโลหะขนาดใหญ่ได้ยาวมากถึง 8 เมตร กว้าง 2.5 เมตร เป็นการยิงเลเซอร์ความร้อนสูง ที่มีความแม่นยำ มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับงานตัดเลเซอร์ที่ต้องการค่าความผิดพลาดน้อย งานที่มีความละเอียดสูง สามารถผลิตชิ้นงานได้เป็นจำนวนมาก

เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นงานหนา

เครื่องตัดเลเซอร์แผ่นงานหนา

Bystronic Bystar L

เครื่องตัดเลเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ได้เป็นอันดับ 1 รองรับการตัดทุกวัสดุได้ที่ความกว้าง 2.5 x 8 เมตร ดำเนินงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตัดด้วยพลังงานเลเซอร์ความแรงสูง เดินเครื่องได้ต่อเนื่องยาวนาน จึงทำให้เราสามารถผลิตชิ้นงานตอบโจทย์ลูกค้าได้ในปริมาณมาก

เครื่องตัดเลเซอร์ Co2

เครื่องตัดเลเซอร์ Co2

Bytronic Co2 Laser

เครื่องตัดเลเซอร์ที่ใช้หลอด Co2 ในการทำงาน โดยสามารถให้ความยาวคลื่นที่สูง จึงสามารถตัดวัสดุที่มีความหนาได้หลากหลายชนิด รวมไปถึงวัสดุชนิดบางมากๆ ขนาด 0.2 มิลลิเมตร ก็สามารถวางตัดได้ จึงรองรับงานหลากหลายประเภท ทั้งงานแกะสลัก งานเครื่องหนัง และงานตัดเลเซอร์บนแผ่นอลูมิเนียม

เครื่องไสร่อง

เครื่องไสร่อง

V-Groove

เครื่องไสร่อง เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง สามารถไสร่องได่ที่ความหนาตั้งแต่ 1 ถึง 3 มิลลิเมตร เป็นเครื่องขนาดใหญ่ จึงรองรับวัสดุที่มีความยาวได้มากถึง 4 เมตร

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

เครื่องตัดแผ่นโลหะ

Shearing Machine

เครื่องตัดแผ่นโลหะ เครื่องขนาดใหญ่ สามารถตัดแผ่นโลหะที่มีความหนาได้มากถึง 6 มิลลิเมตร และรองรับความยาวของโลหะได้สูงสุด 3.1 เมตร

เครื่องพับขนาดกลาง

เครื่องพับขนาดกลาง

Bytronic Xpert CNC

เครื่องพับขนาดกลาง สำหรับพับวัสดุเป็นแบบต่างๆ ที่มีขนาด 1.5 x 3 เมตร เครื่องจักตัวนี้มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ สามารถให้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ จำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว รอบรับแรงกดขนาด 150 ตัน เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความยาวระดับกลาง

เครื่องพับขึ้นรูปอัตโนมัติ

เครื่องพับขึ้นรูปอัตโนมัติ

Compact Hybrid Panelbender

เครื่องพับขึ้นรูปรุ่น P2Xe สามารถพับวัสดุต่างๆ ให้เป็นรูปทรงตามต้องการแบบอัตโนมัติ โดยพับได้มากถึง 4 ทิศทาง ผลิตงานที่มีคุณภาพ ความผิดพลาดน้อย เพราะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถพับวัสดุที่มีความหนา ความแข็ง และมีความยืดหยุ่นสูงได้อย่างแม่นยำ ในปริมาณมากๆ

เครื่องเจาะรูแผ่นเพลทเหล็ก

เครื่องเจาะรูแผ่นเพลทเหล็ก

CNC Drilling Machine FSD 1020

เครื่องจักรสำหรับเจาะรูแผ่นเหล็กความเร็วสูง Drilling Machine เหมาะสำหรับงานเจาะรูแผ่นเหล็กที่มีความหนา ส่วนใหญ่นำไปใช้ในงานเจาะแผ่นเพลท เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ติดกับหัวเสา คุณสมบัติเด่นของเครื่องจักรนี้คือการทำงานต่อเนื่อง และสามารถเจาะแผ่นเหล็กได้หนาสุด 10 เซ็นติเมตรโดยความเร็วในการเจาะยังเท่าเดิม