บทความน่าอ่าน

โพลียูรีเทนคืออะไร รู้จักคุณสมบัติ และข้อควรระวังในการใช้งาน

โพลียูรีเทนคืออะไร รู้จักคุณสมบัติ และข้อควรระวังในการใช้งาน

เผยแพร่ : 02 ธันวาคม 2559
โพลียูรีเทน (Polyurethane) หรือที่นิยมใช้ในตัวย่อว่า PU คือ สารพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยชีวเคมีระหว่างการเชื่อมต่อของยูรีเทนและพอลิเมอร์ของโพลียูร...
อ่านบทความ
เหล็กคืออะไร? ความรู้เรื่องเหล็ก และประเภทของเหล็กที่น่าสนใจ

เหล็กคืออะไร? ความรู้เรื่องเหล็ก และประเภทของเหล็กที่น่าสนใจ

เผยแพร่ : 02 ธันวาคม 2559
เหล็ก เป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทกับการนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันมากที่สุด และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยเหล็กจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือเหล็ก (iron) และ เ...
อ่านบทความ
ตัดโลหะด้วยกรรมวิธี ตัดเลเซอร์ (Laser)

ตัดโลหะด้วยกรรมวิธี ตัดเลเซอร์ (Laser)

เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559
เลเซอร์ หรือ Laser นั้นย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation เป็นการอธิบายถึง การกระตุ้นให้รังสีมีการแผ่และมีทิศทางที่ชัดเจนตามที่ควบ...
อ่านบทความ