บทความน่าอ่าน

ตัดโลหะด้วยกรรมวิธี ตัดเลเซอร์ (Laser)

ตัดโลหะด้วยกรรมวิธี ตัดเลเซอร์ (Laser)

เผยแพร่ : 22 พฤศจิกายน 2559
เลเซอร์ หรือ Laser นั้นย่อมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation เป็นการอธิบายถึง การกระตุ้นให้รังสีมีการแผ่และมีทิศทางที่ชัดเจนตามที่ควบ...
อ่านบทความ