บทความน่าอ่าน

ความหมายของ คำศัพท์งานก่อสร้าง และการออกแบบที่น่ารู้

ความหมายของ คำศัพท์งานก่อสร้าง และการออกแบบที่น่ารู้

เผยแพร่ : 11 กรกฏาคม 2560
เหล็กเพลทหัวเสา หมายถึง แผ่นเหล็กที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวช่วยกระจายน้ำหนัก สำหรับงานหลังคาเหล็กและงานโครงสร้างหนักที่ต้องการความแข็งแรง ได้แก่ โรงเรียน โรงงาน รวมไป...
อ่านบทความ
ประวัติที่มาของลิฟต์ ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน

ประวัติที่มาของลิฟต์ ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน

เผยแพร่ : 09 กรกฏาคม 2560
การใช้ลิฟต์เริ่มต้นมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลางด้วยกระเช้าชักรอกอย่างง่าย ที่ส่วนมากจะต้องพึ่งพาแรงงานจากมนุษย์หรืออาศัยกลไกแรงดันน้ำมาทำให้ลิฟต์สามารถเคลื่อนที่ โดยล...
อ่านบทความ
ความวาวของวัสดุคืออะไร แบ่งประเภทความวาวได้กี่ประเภท

ความวาวของวัสดุคืออะไร แบ่งประเภทความวาวได้กี่ประเภท

เผยแพร่ : 06 กรกฏาคม 2560
ความวาว เป็นปฏิกิริยาการสะท้อนแสงที่เกิดขึ้นระหว่างแสงและผิวของผลึก ซึ่งสามารถเกิดการสะท้อนได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งจากการสะท้อนแสงแบบภายในและบนพื้นผิวของวัตถุ ด้ว...
อ่านบทความ
เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร เพื่อความสวยงาม

เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ และตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร เพื่อความสวยงาม

เผยแพร่ : 05 กรกฏาคม 2560
มัณฑนศิลป์ (Decorative art) หมายถึง การนำศิลปะมาออกแบบและตกแต่งงานสถาปัตยกรรม หรือนำมาใช้สำหรับการตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร เพื่อให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยช...
อ่านบทความ
วิธีติดตั้งเพลทหัวเสา สำหรับการทำโครงเหล็กหลังคาบ้าน

วิธีติดตั้งเพลทหัวเสา สำหรับการทำโครงเหล็กหลังคาบ้าน

เผยแพร่ : 05 กรกฏาคม 2560
สำหรับขั้นตอนการทำโครงหลังคาบ้าน จะต้องทำการติดตั้งเพลทหัวเสาเพื่อเป็นตัวเชื่อมยึดเข้ากับอเสเหล็ก ซึ่งเหล็กเพลทที่นำมาใช้ในการเชื่อมปิดหัวเสานี้ ควรจะมีขนาดของแ...
อ่านบทความ
ทำความรู้จักชนิด ประเภทของเครื่องกด และงานปั๊ม (Press Machines)

ทำความรู้จักชนิด ประเภทของเครื่องกด และงานปั๊ม (Press Machines)

เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2560
เครื่องกด สามารถจำแนกชนิดได้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การจำแนกตามแหล่งให้กำลัง ตามระบบโครงสร้างของเครื่อง ตามจุดมุ่งหมายการใช้งาน หรือตามชนิดก้านกระทุ้ง ...
อ่านบทความ
ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ปัจจุบัน

ระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรอัตโนมัติ กับการใช้ชีวิตของมนุษย์ปัจจุบัน

เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2560
ในชีวิตประจำวัน ระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และยังเป็นระบบการทำงานที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีหน้าท...
อ่านบทความ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control–Q.C.)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ (Quality Control–Q.C.)

เผยแพร่ : 15 มิถุนายน 2560
โดยปกติทั่วไปในตลาด สินค้าที่มีคุณภาพดีกว่าย่อมมีราคาที่สูงมากกว่าสินค้าด้อยคุณภาพ ราคาที่ถูกกำหนดขึ้นจึงมีค่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า ซึ่งในสมัยก่อนคุณภาพของ...
อ่านบทความ