บทความน่าอ่าน

ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

เผยแพร่ : 22 มีนาคม 2560
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เลเซอร์ก็ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในหลากหลายด้านของสังคม โ...
อ่านบทความ
คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2560
แสงเลเซอร์เป็นแสงที่เกิดขึ้นมาจากการเปล่งแสงถูกเร้า ด้วยเหตุนี้ โฟตอนจึงค่อนข้างมีความเป็นระเบียบสูง อีกทั้งคลื่นแสงก็ยังมีลักษณะแบบพร้อมเพรียงกัน และเมื่อเกิดก...
อ่านบทความ
การใช้งานเลเซอร์ ในด้านอุตสาหกรรม สามารถทำได้แบบไหนบ้าง

การใช้งานเลเซอร์ ในด้านอุตสาหกรรม สามารถทำได้แบบไหนบ้าง

เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2560
1.ใช้เจาะเพชรสำหรับทำเป็นช่องดึงลวดโลหะ เพชร สามารถนำมาใช้เป็นช่องดึงลวดโลหะในอุตสาหกรรมได้ โดยการนำมาเจาะรูเป็นขนาดต่างๆ ซึ่งตามปกติแล้ว เพชรสามารถเจาะได้โดยส...
อ่านบทความ
เครื่องอ่านบาร์โค้ด การประยุกต์ใช้งานแสงเลเซอร์ เพื่อเก็บข้อมูล

เครื่องอ่านบาร์โค้ด การประยุกต์ใช้งานแสงเลเซอร์ เพื่อเก็บข้อมูล

เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2560
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า คือได้ถูกเพิ่มความสามารถในการอ่านแท่งบาร...
อ่านบทความ
ระดับของแสงเลเซอร์ และอันตรายที่แตกต่างกัน

ระดับของแสงเลเซอร์ และอันตรายที่แตกต่างกัน

เผยแพร่ : 03 มีนาคม 2560
ในปัจจุบันนั้น ได้มีการนำเลเซอร์มาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเลเซอร์นั้นก็มีหลายชนิดและยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายหลายแบบ โดยสิ่งนี้มีทั้งคุณประโยชน์และโท...
อ่านบทความ
ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความสำคัญของการปฏิวัติโลกยุคใหม่

ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความสำคัญของการปฏิวัติโลกยุคใหม่

เผยแพร่ : 26 กุมภาพันธ์ 2560
การเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ในยุคสมัยดึกดำบรรพ์ที่เป็นยุคหิน จากนั้นเริ่มค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ผู้คนรู้จักการเลี้...
อ่านบทความ
โปรแกรม CAD โปรแกรมเพื่อการออกแบบชิ้นงาน ในวงการอุตสาหกรรม

โปรแกรม CAD โปรแกรมเพื่อการออกแบบชิ้นงาน ในวงการอุตสาหกรรม

เผยแพร่ : 19 กุมภาพันธ์ 2560
ความสะดวกและความเรียบง่ายล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมจึงได้มีการผลิตสินค้า เพื่อออกมาตอบสนองความต้องการของผู้คน ในเรื่องของความง่าย สะดวกสบาย แ...
อ่านบทความ
แสง ระดับความเข้มของแสง และปริมาณแสงที่น่าสนใจ

แสง ระดับความเข้มของแสง และปริมาณแสงที่น่าสนใจ

เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560
แสง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า light จัดว่าเป็นการแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้าจากบางส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติแล้ว จะเป็นแสงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จ...
อ่านบทความ