บทความน่าอ่าน

ผู้คิดค้นเลเซอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ประวัติความเป็นมาที่น่ารู้

ผู้คิดค้นเลเซอร์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน ประวัติความเป็นมาที่น่ารู้

เผยแพร่ : 12 พฤษภาคม 2560
ซี.เอช. ทาวน์ส (C.H. Townes) เป็นผู้คิดค้นเลเซอร์ โดยในปี ค.ศ. 1954 เขาได้เสนอทฤษฎีเลเซอร์ และจากทฤษฎีดังกล่าวทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีต่อมาคือปี...
อ่านบทความ
ทำความรู้จักโลหะวิทยา นักโลหะวิทยาคืออะไร? มีที่มาอย่างไรบ้าง?

ทำความรู้จักโลหะวิทยา นักโลหะวิทยาคืออะไร? มีที่มาอย่างไรบ้าง?

เผยแพร่ : 10 พฤษภาคม 2560
โลหะวิทยา (Metallurgy) หมายถึง การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวข้องกับโลหะไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม ซึ่งแขนงความรู้ดังกล่าวเป็นหัวใจสำคัญในการศึกษ...
อ่านบทความ
กระบวนการผลิตรถยนต์ ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงานผลิต

กระบวนการผลิตรถยนต์ ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงานผลิต

เผยแพร่ : 29 เมษายน 2560
หลายปีมาแล้ว ที่ประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ จึงเกิดระบบอุตสาหกรรมมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทั้งการตัดเลเซอร์ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การออกแบบ การวิจ...
อ่านบทความ
พลังงานความร้อน พลังงานจากธรรมชาติ และจากการสร้างขึ้น

พลังงานความร้อน พลังงานจากธรรมชาติ และจากการสร้างขึ้น

เผยแพร่ : 12 เมษายน 2560
พลังงานความร้อน เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มนุษย์ได้มาจากหลากหลายแห่ง ทั้งจากธรรมชาติและจากการสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ พลังงานการเผาไหม้ของเ...
อ่านบทความ
ประวัติของแผ่นซีดี เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ และหลักการทำงานที่ควรรู้

ประวัติของแผ่นซีดี เทคโนโลยีแสงเลเซอร์ และหลักการทำงานที่ควรรู้

เผยแพร่ : 31 มีนาคม 2560
คอมแพ็กดิสก์ (compact disc) หรือสามารถเรียกได้ย่อๆ ว่า แผ่นซีดี คือแผ่นออพติคอลที่สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบของสื่อดิจิทัลต่างๆ ได้ ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้เป็...
อ่านบทความ
แหล่งกำเนิดของแสงเลเซอร์

แหล่งกำเนิดของแสงเลเซอร์

เผยแพร่ : 23 มีนาคม 2560
ก่อนจะเข้าใจแหล่งกำเนิดหรือที่มาของเลเซอร์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงหน่วยย่อยของของธาตุหรือสสารก่อน ซึ่งหน่วยย่อยนั้นคือ หน่วยโครงสร้างอะตอม โดยแบบจำลอง...
อ่านบทความ
ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

เผยแพร่ : 22 มีนาคม 2560
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เลเซอร์ก็ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในหลากหลายด้านของสังคม โ...
อ่านบทความ
คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

คุณสมบัติของแสงเลเซอร์ กับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

เผยแพร่ : 18 มีนาคม 2560
แสงเลเซอร์เป็นแสงที่เกิดขึ้นมาจากการเปล่งแสงถูกเร้า ด้วยเหตุนี้ โฟตอนจึงค่อนข้างมีความเป็นระเบียบสูง อีกทั้งคลื่นแสงก็ยังมีลักษณะแบบพร้อมเพรียงกัน และเมื่อเกิดก...
อ่านบทความ