บทความน่าอ่าน

ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความสำคัญของการปฏิวัติโลกยุคใหม่

ปฏิวัติโลกอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความสำคัญของการปฏิวัติโลกยุคใหม่

เผยแพร่ : 26 กุมภาพันธ์ 2560
การเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่ในยุคสมัยดึกดำบรรพ์ที่เป็นยุคหิน จากนั้นเริ่มค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ผู้คนรู้จักการเลี้...
อ่านบทความ
โปรแกรม CAD โปรแกรมเพื่อการออกแบบชิ้นงาน ในวงการอุตสาหกรรม

โปรแกรม CAD โปรแกรมเพื่อการออกแบบชิ้นงาน ในวงการอุตสาหกรรม

เผยแพร่ : 19 กุมภาพันธ์ 2560
ความสะดวกและความเรียบง่ายล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ในวงการอุตสาหกรรมจึงได้มีการผลิตสินค้า เพื่อออกมาตอบสนองความต้องการของผู้คน ในเรื่องของความง่าย สะดวกสบาย แ...
อ่านบทความ
แสง ระดับความเข้มของแสง และปริมาณแสงที่น่าสนใจ

แสง ระดับความเข้มของแสง และปริมาณแสงที่น่าสนใจ

เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560
แสง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า light จัดว่าเป็นการแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้าจากบางส่วนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งโดยปกติแล้ว จะเป็นแสงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จ...
อ่านบทความ
ขั้นตอนการตัดโลหะ การตัดเหล็ก ด้วยแก๊สออกซิเจน

ขั้นตอนการตัดโลหะ การตัดเหล็ก ด้วยแก๊สออกซิเจน

เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560
การตัดโลหะ ด้วยแก๊สออกซิเจนถือเป็นความรู้ใหม่สำหรับใครหลายคน เพราะมีความน่าสนใจอย่างมาก ซึ่งโดยปกติการตัดโลหะโดยทั่วไป จะนำวัสดุที่ใช้ตัดโดยเฉพาะซึ่งมีความแข็งแ...
อ่านบทความ
อันตรายจากเลเซอร์ ข้อควรรู้เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

อันตรายจากเลเซอร์ ข้อควรรู้เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

เผยแพร่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560
ในปัจจุบันเลเซอร์นั้น ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเลเซอร์นั้นมีด้วยกันหลากหลายชนิด ถูกจัดแบ่งออกไปเป็นประเภทต่าง ๆ และมีค...
อ่านบทความ
แสงเลเซอร์ชนิดต่างๆ การแบ่งชนิดของแสงเลเซอร์

แสงเลเซอร์ชนิดต่างๆ การแบ่งชนิดของแสงเลเซอร์

เผยแพร่ : 06 กุมภาพันธ์ 2560
ในปัจจุบันได้มีการใช้แสงเลเซอร์กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทดลองวิจัยในห้องแลป หรือการใช้งานในด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และยังมีการนำมาใช้ในวงการแพทย์เพ...
อ่านบทความ
ISO 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ที่มีมาตรฐานที่สุด

ISO 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ที่มีมาตรฐานที่สุด

เผยแพร่ : 09 มกราคม 2560
ISO 22000 คือระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร การวิเคราะห์ถึงเรื่องอันตราย และจุดวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมในขั้นตอนการผลิ...
อ่านบทความ
ลำแสงเลเซอร์ ความยาวคลื่นแบบเฉพาะ คุณสมบัติของลำแสงเลเซอร์

ลำแสงเลเซอร์ ความยาวคลื่นแบบเฉพาะ คุณสมบัติของลำแสงเลเซอร์

เผยแพร่ : 01 มกราคม 2560
“ลำเลเซอร์” ย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า "light amplification by stimulated emission of radiation" เรียกสั้นๆ ว่า Laser สำหรับทางฟิสิกส์ คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่เป็นแห...
อ่านบทความ