ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

ประโยชน์ของเลเซอร์ กับการใช้งานทางด้านการแพทย์ อย่างครบวงจร

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เลเซอร์ก็ได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในหลากหลายด้านของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวงการแพทย์ที่ได้นำแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ในการรักษาโดยตรงต่อมนุษย์

การผ่าตัดสำหรับวงการแพทย์นั้นถือได้ว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดสูง เลเซอร์จึงได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในด้านนี้ เนื่องจากแสงเลเซอร์เป็นลำแสงขนาดเล็ก มีความเข้ม ความร้อนและพลังงานสูง ทำให้แพทย์สามารถใช้แสงเลเซอร์แทนมีดผ่าตัดในการทำงานที่ละเอียดได้ ซึ่งเป็นการรักษาที่ให้ความสะดวกและความปลอดภัยทั้งแก่แพทย์และคนไข้มากกว่าการผ่าตัดโดยวิธีธรรมดา มากกว่านั้นแสงเลเซอร์ยังถูกนำไปใช้ในการตรวจสภาพร่างกายภายในที่ไม่อาจตรวจได้โดยวิธีอื่นๆ อีกด้วยเช่นกัน

สำหรับการใช้เลเซอร์ในวงการแพทย์นั้น ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตา และอาการที่ผิดปกติของดวงตามากที่สุด ยกตัวอย่างโรคที่เกี่ยวกับดวงตาเช่น โรคมะเร็งผิวหนังด้านในเปลือกตา ที่ในปัจจุบันสามารถรักษาโรคนี้ได้โดยการใช้แสงเลเซอร์ยิงเข้าไปสลายมะเร็งด้านในเปลือกตา สำหรับอาการผิดปกติของดวงตา ยกตัวอย่างเช่น การฉีกขาดของเรตินา เป็นอาการที่เส้นเลือดฝอยบริเวณจอรับภาพของดวงตาแตก สามารถรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์เล็กๆ ยิงผ่านเลนส์ตาเข้าไปยังเรตินา เพื่อไปเชื่อมรักษาเส้นเลือดฝอยบริเวณจอรับภาพทำให้ดวงตากลับมาใช้การได้อย่างปกติ ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัยสูง

ศัลยกรรมตกแต่ง

การผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ที่มีความปลอดภัยสูง มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดส่วนอื่นๆ ของร่างกายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผ่าตัดที่ทำได้ยาก หรือการผ่าตัดที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ง่ายต่อคนไข้หากใช้วิธีการผ่าตัดแบบปกติ ตัวอย่างเช่น การผ่าตัดสมอง หรือการผ่าตัดหัวใจ ที่ต้องอาศัยความละเอียดอย่างมากในการผ่าตัด

สำหรับเรื่องการผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์กับหัวใจ สามารถใช้ได้ทั้งในการผ่าตัดรักษาโรคลิ้นหัวใจ รวมไปถึงการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เป็นโรคที่รักษาได้โดยการฉายแสงเลเซอร์เข้าไปทำลายลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือด ช่วยให้เลือดสามารถไหลเวียนเข้าสู่หัวใจได้เป็นปกติ ส่วนในการผ่าตัดสมองนั้น เป็นการผ่าตัดที่มีอัตราความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งการใช้ระยะเวลาในการผ่าที่นานซึ่งอาจส่งผลให้คนไข้เสียเลือดมากและเกิดอาการช็อกได้ รวมไปถึงมีความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อเส้นประสาทจำนวนมากในสมอง อีกทั้งความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ ในกรณีที่มะเร็งอยู่ในสมองส่วนที่ลึกมากๆ นั้น ยิ่งทำให้การผ่าตัดโดยใช้วิธีธรรมดาทำได้ยากและเพิ่มความเสี่ยงแก่คนไข้มากขึ้นอีกด้วย แสงเลเซอร์จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการผ่าตัดสมองและหัวใจเพื่อใช้แทนมีดผ่าตัด เนื่องจากแสงเลเซอร์มีขนาดเล็ก สามารถควบคุมได้ และปรับพลังงานความร้อนได้ตามความต้องการของแพทย์

โดยทั่วไป การใช้แสงเลเซอร์ในด้านการผ่าตัดมีข้อดีมากมาย เนื่องด้วยการผ่าตัดโดยการใช้แสงเลเซอร์นั้นมีความสะดวก ปลอดภัย และมีความแม่นยำสูงในการทำลายเซลล์มะเร็งหรือขอดเลือด สามารถห้ามเลือดได้ทันทีในระยะเวลาที่สั้นกว่าการผ่าตัดแบบธรรมดา ทำให้คนไข้เสียเลือดน้อยหรือไม่เสียเลือดเลยในบางราย สามารถลดความเสี่ยงและลดโอกาสการเกิดอาการผิดปกติของคนไข้หลังการผ่าตัดได้

ในเรื่องของศัลยกรรมตกแต่งปัจจุบัน ได้มีการนำแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขว้าง เริ่มต้นตั้งแต่ศัลยกรรมง่าย ๆ ไปจนถึงการทำศัลยกรรมพลาสติก สำหรับศัลยกรรมง่ายๆ นั้น เป็นการศัลยกรรมโดยทั่วไปที่ไม่มีความเสี่ยงหรืออันตรายสูง ตัวอย่างเช่น การลบไฝ ลบปาน หรือการลบรอยสัก มีหลักการโดยการฉายลำแสงเลเซอร์ลงบนผิวหนังของร่างกายบริเวณที่เป็น ไฝ ปาน และรอยสัก เพื่อทำลายเซลล์เม็ดสีซึ่งมีสีคล้ำมากกว่าเซลล์ปกติของผิวหนัง ซึ่งเซลล์เม็ดสีเหล่านี้จะสามารถดูดกลืนคลื่นแสงจากเลเซอร์ได้มากกว่าเซลล์ธรรมดาจึงทำให้ถูกทำลายและลบหายไปได้ ส่วนศัลยกรรมพลาสติกนั้น เป็นการศัลยกรรมที่ใช้แสงเลเซอร์ในด้านความงาม สามารถทำได้ง่าย สะดวก มีเลือดออกน้อย ช่วยห้ามเลือดได้เร็วขึ้นและให้แผลหลังผ่าที่เรียบร้อยมากกว่าการผ่าตัดโดยใช้วิธีธรรมดา สามารถเห็นการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกโดยใช้ประโยชน์จากแสงเลเซอร์ได้มากมายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การศัลยกรรมดึงหน้า หรือดึงหน้าอกให้เต่งตึงมากขึ้น การผ่าตัดลดไขมันหน้าท้องสำหรับคนผู้ที่อยากขจัดไขมันหน้าท้องหรือผู้ที่มีภาวะอ้วน รวมไปถึงใช้ในการตกแต่งบาดแผลหลังคลอดบุตรสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เลือกการคลอดโดยวิธีผ่าตัด

อีกประโยชน์หนึ่งของเลเซอร์ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และกำลังถูกพัฒนาอย่างก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ สำหรับวงการแพทย์ในปัจจุบันนั้นคือ การใช้ประโยชน์ของเลเซอร์ในด้านทันตกรรม เนื่องจากความแม่นยำ ความเล็กและความละเอียดของลำแสงเลเซอร์ สามารถช่วยทำให้การทำงานในบริเวณที่แคบอย่างช่องปากนั้น ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทำการรักษาได้โดยการยิงลำแสงเลเซอร์เข้าไปทำลายแบคทีเรียบนผิวฟัน หรือใช้ประโยชน์จากเลเซอร์ในการเจาะฟันและอุดฟันได้อย่างดีอีกด้วย