กระบวนการผลิตรถยนต์ ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงานผลิต

กระบวนการผลิตรถยนต์ ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ของโรงงานผลิต

หลายปีมาแล้ว ที่ประเทศไทยมีการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ จึงเกิดระบบอุตสาหกรรมมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ทั้งการตัดเลเซอร์ การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การออกแบบ การวิจัยอะไหล่รถยนต์ กระบวนการผลิตรถยนต์ เป็นกระบวนการที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นขั้นตอนมาตรฐานของแทบจะทุกโรงงานการผลิต

1. การหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (Foundry)

เหล็กที่ใช้ผลิตเป็นส่วนประกอบของรถยนต์นั้นถูกหลอมขึ้นในอุณหภูมิที่สูง แล้วนำไปหล่อให้เป็นรูปร่างโดยเทใส่แม่พิมพ์ (Mold) ตามที่ต้องการ โดยตามปกติแล้วสำหรับการหล่อชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นั้นต้องจำเป็นต้องใช้ความความรวดเร็วและความแม่นยำในกระบวนการผลิต

2. การสร้างเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อน (Powertrain)

ในการสร้างเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนนั้น มีกระบวนการคือ นำชิ้นส่วนต่างๆ มากลึง เจียร์ แล้วประกอบรวมเข้าด้วยกันเป็นสายพานขับเคลื่อนและเกียร์ในเครื่องยนต์

3. การปั๊มชิ้นส่วนตัวถัง และแชสซี (Press)

กระบวนการการปั๊มชิ้นส่วนตัวถังและแชสซีนี้ จะนำเอาเหล็กแผ่นไปเข้าในกระบวนการปั๊มให้ได้รูปร่างของชิ้นส่วนตัวถัง และแชสซีตามที่ต้องการเป็นลำดับต่อเนื่องกันไป

4. การประกอบโครงของรถยนต์ (Body-in-White)

ในกระบวนการประกอบโครงของรถยนต์นั้น ส่วนมากจะใช้วิธีการเชื่อมเป็นหลักในการประกอบ อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่ใช้โรบอท (Robot) ในการผลิต โดยใช้วิธีการผลิตผ่านสายพาน และมีกระบวนการย่อยหลายขั้นตอน ซึ่งชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ได้แก่ ตัวถัง และแชสซี จะถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นโครงรถยนต์ที่มีความสมบูรณ์

5. การพ่นสีรถยนต์ (Paint)

การพ่นสีรถยนต์นั้น เริ่มแรกจะใช้วิธีการนำโครงของรถยนต์มาพ่นสีรองพื้นแล้วพ่นตามด้วยสีของรถยนต์ที่ผู้ผลิตต้องการ หลังจากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการอบแห้ง เพื่อพร้อมสำหรับการนำมาประกอบเป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์

6. Tier One เทียร์วัน

เทียร์วัน คือ บุคคลผู้ที่ทำการผลิตอะไหล่รถยนต์ส่งให้กับผู้ประกอบการหรือบริษัทผลิตรถยนต์โดยตรง ซึ่งอะไหล่ที่เทียร์วันผลิตส่งขาย มีทั้งประเภทที่ใช้ภายในรถยนต์และประเภทที่ใช้ภายนอกรถยนต์ ตัวอย่างเช่น กันชน ไฟหน้า ล้อแม็กซ์ กระจกรถ แผงคอนโซล ยาง เครื่องเสียง หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

7. การประกอบรถยนต์ (Final Assembly)

สำหรับกระบวนการประกอบรถยนต์นั้น เป็นกระบวนการในการสร้างรถยนต์อย่างสมบูรณ์โดยการนำชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันของรถยนต์มาประกอบเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น หม้อน้ำ ล้อรถ และระบบไฟเข้าด้วยกัน

8. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของรถยนต์ (Final Inspection)

หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญสำหรับการผลิตรถยนต์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญอย่างมาก คือกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ โดยชิ้นส่วนของรถยนต์ทุกชิ้น จะถูกทดลอง วัดขนาด และตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนจะถูกส่งไปสู่ดีลเลอร์ขายรถยนต์ (Dealer) ทำให้ดีลเลอร์ขายรถยนต์จะได้รับผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้จากผู้ผลิต

อุตสาหกรรมยานยนต์

เริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มาแล้วที่ประเทศไทยได้เริ่มนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศมาใช้เป็นพาหนะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นำเข้าจากทวีปยุโรปโดยใช้วิธีการบรรทุกแล้วขนส่งผ่านเรือเดินสมุทร หลังจากนั้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ประเทศไทยได้เริ่มมีการผลิตรถยนต์ขึ้นเอง ซึ่งต่อมาอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มีความก้าวหน้าและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้ ในปัจจุบันกระบวนการผลิตรถยนต์จะสามารถแบ่งแยกส่วนประกอบออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

  1. ตัวถัง ทำหน้าที่สำหรับป้องกัน ห่อหุ้มบุคคลและทรัพย์สินต่างๆภายในตัวรถยนต์จากสิ่งรบกวนภายนอกที่สามารถสร้างความเสียหายได้ มากกว่านั้นยังสามารถบ่งบอกรสนิยมและเสริมสร้างความภูมิใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของได้เช่นกัน ได้แก่ ประตู หัวเก๋ง โครงหลังคา ฝากระโปรง กันชน กระบะ และฝาท้าย เป็นต้น
  2. แชสซีส์และช่วงล่าง ทำหน้าที่สำคัญสำหรับการรองรับชิ้นส่วนทั้งหมดของรถยนต์ที่ถูกประกอบขึ้น สามารถช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากการขับขี่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ ผู้โดยสาร และทรัพย์สินต่างๆ ภายใน ตัวอย่างเช่น สปริงแชสซีส์ แหนบ โช้กอัพ คันบังคับ ปีกนก คันเร่ง และเบรก เป็นต้น
  3. เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง ตัวอย่างเช่น เพลากลาง เครื่องยนต์ เฟืองท้าย เพลาขับ ล้อ ทำหน้าที่สำหรับการแปลงพลังงานเชื้อเพลิงแล้วถ่ายทอดไปยังเครื่องยนต์ให้สามารถขับเคลื่อนได้ ตัวอย่างเช่น แปลงน้ำมันไปเป็นพลังงานกล
  4. อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่สำหรับเชื่อมโยงการระบบการทำงานต่างๆภายในรถยนต์ทั้งหมดเพื่อแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าโดยการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความต้องการของผู้ขับขี่ ตัวอย่างเช่น ไดสตาร์ต ไดชาร์จ ระบบสายไฟฟ้า ไฟหน้า ไฟเบรก ไฟหลัง ไฟเลี้ยว แบตเตอรี่เป็นต้น
  5. อุปกรณ์ภายใน ทำหน้าที่สำหรับเป็นตัวช่วยในการรักษาความปลอดภัย และยังสามารถเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารรวมทั้งผู้ขับขี่ได้ ตัวอย่างเช่น เบาะนั่ง พรมหลังคา แผงประตู เข็มขัดนิรภัย หน้าปิด พรมพื้นรถ แอร์ และวิทยุ เป็นต้น

เทียร์วัน (Tier One)

เทียร์วัน (Tier One) หรือสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า เฟิร์สเทียร์ (First tier) คือ ผู้ที่ทำการผลิตอะไหล่ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์ ส่งต่อไปให้แก่ผู้ประกอบรถยนต์หลักหรือบริษัทที่ทำการผลิตรถยนต์โดยตรง มีทั้งประเภทที่ใช้ภายในรถยนต์และประเภทที่ใช้ภายนอกรถยนต์ กันชน ไฟหน้า ล้อแม็กซ์ กระจกรถ แผงคอนโซล ยาง เครื่องเสียง หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมี เทียร์วันที่ทำหน้าที่ผลิตส่วนประกอบต่างๆ ให้กับบริษัทรถยนต์โดยตรงแล้วยังมี เทียร์ทู และเทียร์ทรี ที่ทำหน้าที่ส่งชิ้นส่วนย่อยต่างๆ ให้แก่เทียร์วันอีกด้วย สามารถเรียกกลุ่มดังกล่าวโดยรวมได้ว่า กลุ่มโอโตพาร์ท (Auto-Part)

กระบวนการผลิต Tier One

สำหรับกระบวนการผลิตของเทียร์วัน และเทียร์อื่นๆ ที่สามารถเรียยกได้ว่า กลุ่มโอโตพาร์ท (Auto-Part) นั้นจะใช้กรรมวิธีการผลิตที่หลากหลาย ทั้งวิธีการปั๊ม ฉีด ดัด และประกอบโดยเครื่องจักรหรือบุคลากร ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเน้นการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ ตรงต่อเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การประกอบรถยนต์ Final Assembly

กระบวนการการประกอบรถยนต์ เป็นการนำชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมดของรถยนต์มาประกอบเข้าด้วยกันให้ได้ตัวรถยนต์ที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ โดยการนำกระบวนการที่เป็นลำดับขั้นตอนมาใช้ เริ่มต้นตั้งแต่ หม้อน้ำ ล้อรถ เพลา รวมไปถึงระบบไฟ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากที่สุดในกระบวนการประกอบรถยนต์ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยการควบคุมและตรวจสอบให้กระบวนการดังกล่าวสามารถดำเนินไปได้อย่างแม่นยำในทุกสภาวะและทุกสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดการเกิดความผิดพลาดที่สามารถส่งผลต่อกระทบต่อผู้ขับขี่หรือผู้ใช้งานได้

บริการที่เกี่ยวข้อง

รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รับผลิตงานตามแบบ ผลิตอะไหล่รถยนต์จำนวนมาก ขึ้นรูปตามคำสั่ง โลหะปั๊ม เหล็ก อะลูมิเนียม... รายละเอียด