บทความน่าอ่าน

เฟือง อุปกรณ์เครื่องกลวิเศษ ที่ช่วยลดการทำงาน ช่วยผ่อนแรง ทำให้เกิดการทำงานเชิงกล

เฟือง อุปกรณ์เครื่องกลวิเศษ ที่ช่วยลดการทำงาน ช่วยผ่อนแรง ทำให้เกิดการทำงานเชิงกล

เผยแพร่ : 12 พฤศจิกายน 2562
เฟือง (Gear) เป็นอุปกรณ์เครื่องกลแบบง่ายชนิดหนึ่งที่ใช้ในการรับส่งกำลัง ซึ่งการทำงานของเฟืองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเฟืองสองตัวประกับเข้าหากัน เมื่อทำให้ฟันเฟื...
อ่านบทความ
คุณสมบัติของเหล็ก สภาพยืดหยุ่น และการเลือกใช้เหล็กให้ตรงกับงาน

คุณสมบัติของเหล็ก สภาพยืดหยุ่น และการเลือกใช้เหล็กให้ตรงกับงาน

เผยแพร่ : 22 ตุลาคม 2562
เหล็กคือ ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปเพื่อการใช้งาน และถือได้ว่าเป็นวัสดุที่ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้าง งานที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับวัตถุและสิ่งของต่...
อ่านบทความ
น็อต (Nut) ประเภทของน็อต และรูปแบบการแบ่งของน็อตตามรูปทรงและการใช้งาน

น็อต (Nut) ประเภทของน็อต และรูปแบบการแบ่งของน็อตตามรูปทรงและการใช้งาน

เผยแพร่ : 30 กันยายน 2562
น็อต (Nut) หรือที่หลายๆ คนรู้จักกันในชื่อ “น็อตตัวเมีย” หรือ “หัวน็อต” นั้น มีลักษณะที่สำคัญ คือ มีรูปร่างคล้ายกับแหวน มีรูตรงกลาง ทั้งนี้ก็เพื่อให้นำมาใช้งานได...
อ่านบทความ
ประเภทท่อเหล็กสำหรับร้อยสายไฟ และการแบ่งชนิดท่อเหล็กตามกรรมวิธีการผลิต

ประเภทท่อเหล็กสำหรับร้อยสายไฟ และการแบ่งชนิดท่อเหล็กตามกรรมวิธีการผลิต

เผยแพร่ : 24 กันยายน 2562
การใช้ท่อในงานเดินสายไฟ มีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสายไฟ ทั้งจากความประมาทในขณะทำงาน หรือสภาพพื้นที่ที่ไม่อำนวย โดยท่อร้อยสายทำมาจากวัสดุท...
อ่านบทความ
ชนิดของลวดเชื่อม และอันตรายจากการเชื่อมงานด้านโลหะ ที่ต้องป้องกันก่อนเริ่มงาน

ชนิดของลวดเชื่อม และอันตรายจากการเชื่อมงานด้านโลหะ ที่ต้องป้องกันก่อนเริ่มงาน

เผยแพร่ : 15 สิงหาคม 2562
วัสดุที่นิยมใช้ในงานเชื่อมเกี่ยวกับโลหะ มีส่วนประกอบสำคัญนั่นก็คือ "ลวดเชื่อม" ซึ่งวัสดุชิ้นนี้ไม่เหมือนกับลวดทั่วไป เพราะจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวช่วย...
อ่านบทความ
การเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมโลหะ โครงเหล็ก ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพของวัสดุและชิ้นงาน

การเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมโลหะ โครงเหล็ก ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพของวัสดุและชิ้นงาน

เผยแพร่ : 31 กรกฏาคม 2562
เมื่อเอ่ยถึงการ "เชื่อมไฟฟ้า" ซึ่งก็คือการเชื่อมอาร์ครูปแบบหนึ่ง โดยจะใช้ก้านธูปหรืออิเล็กโทรดที่มีการหุ้มด้วยฟลักซ์นำมาใช้สำหรับเชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน ในกระบวนก...
อ่านบทความ
งานออกแบบรูปพรรณของโลหะ ความงดงามที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

งานออกแบบรูปพรรณของโลหะ ความงดงามที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2562
การออกแบบโลหะรูปพรรณ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้า ของเส้นสี ลวดลาย ความแตกต่าง ทิศทาง ความสมดุลและความกลมกลืมของลักษณะผิว เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีความแป...
อ่านบทความ
ปัจจัยทางตรง-ปัจจัยทางอ้อม ที่มีผลกระทบต่อราคาเหล็ก

ปัจจัยทางตรง-ปัจจัยทางอ้อม ที่มีผลกระทบต่อราคาเหล็ก

เผยแพร่ : 23 เมษายน 2562
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กโดยตรงคือ ราคาของวัตถุดิบ สภาวะการก่อสร้าง ราคา และความต้องการในท้องตลาดโลก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบโดยตรง เนื่องจากป...
อ่านบทความ