บทความน่าอ่าน

ประเภทท่อเหล็กสำหรับร้อยสายไฟ และการแบ่งชนิดท่อเหล็กตามกรรมวิธีการผลิต

ประเภทท่อเหล็กสำหรับร้อยสายไฟ และการแบ่งชนิดท่อเหล็กตามกรรมวิธีการผลิต

เผยแพร่ : 24 กันยายน 2562
การใช้ท่อในงานเดินสายไฟ มีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสายไฟ ทั้งจากความประมาทในขณะทำงาน หรือสภาพพื้นที่ที่ไม่อำนวย โดยท่อร้อยสายทำมาจากวัสดุท...
อ่านบทความ
ชนิดของลวดเชื่อม และอันตรายจากการเชื่อมงานด้านโลหะ ที่ต้องป้องกันก่อนเริ่มงาน

ชนิดของลวดเชื่อม และอันตรายจากการเชื่อมงานด้านโลหะ ที่ต้องป้องกันก่อนเริ่มงาน

เผยแพร่ : 15 สิงหาคม 2562
วัสดุที่นิยมใช้ในงานเชื่อมเกี่ยวกับโลหะ มีส่วนประกอบสำคัญนั่นก็คือ "ลวดเชื่อม" ซึ่งวัสดุชิ้นนี้ไม่เหมือนกับลวดทั่วไป เพราะจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นตัวช่วย...
อ่านบทความ
การเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมโลหะ โครงเหล็ก ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพของวัสดุและชิ้นงาน

การเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมโลหะ โครงเหล็ก ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพของวัสดุและชิ้นงาน

เผยแพร่ : 31 กรกฏาคม 2562
เมื่อเอ่ยถึงการ "เชื่อมไฟฟ้า" ซึ่งก็คือการเชื่อมอาร์ครูปแบบหนึ่ง โดยจะใช้ก้านธูปหรืออิเล็กโทรดที่มีการหุ้มด้วยฟลักซ์นำมาใช้สำหรับเชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน ในกระบวนก...
อ่านบทความ
งานออกแบบรูปพรรณของโลหะ ความงดงามที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

งานออกแบบรูปพรรณของโลหะ ความงดงามที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

เผยแพร่ : 02 พฤษภาคม 2562
การออกแบบโลหะรูปพรรณ หมายถึง การวางแผนล่วงหน้า ของเส้นสี ลวดลาย ความแตกต่าง ทิศทาง ความสมดุลและความกลมกลืมของลักษณะผิว เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีความแป...
อ่านบทความ
ปัจจัยทางตรง-ปัจจัยทางอ้อม ที่มีผลกระทบต่อราคาเหล็ก

ปัจจัยทางตรง-ปัจจัยทางอ้อม ที่มีผลกระทบต่อราคาเหล็ก

เผยแพร่ : 23 เมษายน 2562
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กโดยตรงคือ ราคาของวัตถุดิบ สภาวะการก่อสร้าง ราคา และความต้องการในท้องตลาดโลก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบโดยตรง เนื่องจากป...
อ่านบทความ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ท่อร้อยสายไฟ ประเภทของสีท่อ และหลักการใช้งาน

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ท่อร้อยสายไฟ ประเภทของสีท่อ และหลักการใช้งาน

เผยแพร่ : 28 มกราคม 2562
จุดประสงค์หลักของการเลือกใช้ท่อในงานไฟฟ้า ก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสายไฟ และเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเดินสายระบบไฟในแต่ละพื้นที่ โดยท่อที่นิย...
อ่านบทความ
โครงสร้างตัวถัง และโครงสร้างรถยนต์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

โครงสร้างตัวถัง และโครงสร้างรถยนต์ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เผยแพร่ : 28 มกราคม 2562
โครงรถคือ โครงของรถยนต์ที่ใช้เป็นรากฐานสำหรับการสร้างรถยนต์ โดยจะต้องมีความแข็งแรงเพื่อรองรับในส่วนของตัวถัง ซึ่งโครงรถนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ กระปุกเกียร...
อ่านบทความ
การตัดวัสดุด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS การวัสดุด้วยแรงงานคน

การตัดวัสดุด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS การวัสดุด้วยแรงงานคน

เผยแพร่ : 10 พฤศจิกายน 2561
การตัดวัสดุด้วยวิธีต่าง ๆ มีข้อดีข้อด้อย และการพัฒนากรรมวิธีการตัดที่แตกต่างกัน การตัดด้วยเลเซอร์ก็เช่นกัน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถ...
อ่านบทความ