รูปแบบการทำลายของเลเซอร์ เพื่อใช้กำจัดขน เพื่อความสวยงาม

รูปแบบการทำลายของเลเซอร์ เพื่อใช้กำจัดขน เพื่อความสวยงาม

1. UV LASER  ถือว่าเป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นต่ำที่สุด ต่ำกว่าแสงที่สายตามนุษย์สามารถมองเห็นได้ (น้อยกว่า 350 nm) เลเซอร์ชนิดนี้จะมีพลังานสูงมาก จากค่า E = hc/lamda ซึ่งการทำลายเลเซอร์จะถูกเรียกว่า Burn เมื่อยิงออกมา จะทำให้เกิดการไหม้ทันที แต่ในกรณีที่เลเซอร์มี Output ต่ำ อาจมีระยะเวลาในการไหม้ช้าลงมาเล็กน้อย

2. Visible Laser คือรูปแบบของเลเซฮร์ที่ดวงตาสามารถมองเห็นได้ ยกตัวอย่างเช่น He-Cd Laser , He-Ne Laser , GaAs : Dope Laser เป็นต้น ความยาวคลื่นจะเริ่มตั้งแต่ 350nm – 750 nm ซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 632.99 nm หากต้องการให้วัสดุเผาไหม้ได้ วัสดุดังกล่าวจะต้องสามารถดูดกลืนเลเซอร์ในช่วงนั้นๆ เป็นเหตุให้วัสดุเกิดความร้อนและเผาไหม้

3. IR Laser เป็นเลเซอร์ที่อยู่เหนือแสงสีแดงขึ้นไป ซึ่งจะมีค่าความยาวคลื่นมากกว่า 750 nm เมื่อนำไปใช้ยิงวัสดุใดก็ตาม จะส่งผลให้โมเลกุุลของวัสดุเกิดการสั่นสะเทือน เกิดความถี่ จนกลายเป็นความร้อนและไหม้ มีการแบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ

  1. ระดับที่ 1 Near IR Laser
  2. ระดับที่ 2 Medium IR Laser
  3. ระดับที่ 3 Far IR LASER

IR Laser มักนิยมใช้ในทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแพทย์ รวมไปถึงการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาโรค มีข้อดีคือควบคุมได้ง่ายกว่าเลเซอร์ชนิดอื่นๆ นั่นเอง

รูปแบบการทำลายของเลเซอร์ เพื่อใช้กำจัดขน เพื่อความสวยงาม

การประยุกต์เลเซอร์เพื่อใช้กำจัดขน

หากมองลึกเข้าไปที่ผิวหนังบนร่างกาย เกือบทุกพื้นที่มักปกคลุมไปด้วยขนอ่อนๆ ที่มองเห็นและมองไม่เห็น ยกเว้นแค่ในส่วนของฝ่ามือและฝ่าเท้า ประโยชน์ของเส้นขนเหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามตำแหน่งที่ขึ้น เช่น หากเป็นขนบริเวณลำตัวและแขนขา มีหน้าที่่ช่วยสร้างสมดุลของอุณหภูมิในร่างกาย ส่วนขนบนศีรษะหรือที่เรียกกันว่า “เส้นผม” ก็จะมีหน้าที่ช่วยป้องกันแสงแดด และเสริมแต่งใบหน้าให้สวยงาม เป็นต้น

ทว่าเส้นขนในบางครั้งก็มีปริมาณมากเกินความจำเป็น จนกลายเป็นปัญหาของคนที่รักสวยรักงาม ซึ่งอาจทำให้สูญเสียบุคลิกภาพตามมาได้ ที่มักพบว่าเป็นปัญหาบ่อยๆ คือ ขนที่หน้าแข้งของผู้หญิง เป็นต้น สาเหตุของขนที่เกิดขึ้นอาจมาจากความผิดปกติของระดับฮอร์โมน ผลข้างเคียงของยา ไปจนถึงความผิดปกติอื่นๆ เช่น โรค Polycystic ovarian syndrome  เป็นต้น

แนวทางในการกำจัดเส้นขน

การกำจัดขนแบ่งออกเป็น 2 วิธีด้วยกันคือ การกำจัดขนแบบชั่วคราว และการจำกัดขนแบบถาวร ซึ่งมีความแตกต่างในการกระบวนการกำจัดดังต่อไปนี้

1. การกำจัดขนแบบชั่วคราว ซึ่งจะใช้วิธีแบบง่ายๆ เช่น โกน ถอน หรือแว็กซ์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เส้นขนหายไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ไม่นานขนเส้นใหม่ก็จะขึ้นมา ต้องคอยกำจัดทิ้งอยู่บ่อยๆ เสี่ยงต่อการเกิดปัญหารูขุมขนอักเสบ และขนคุดตามมา จนทำให้ผิวหมดสวยกันได้เลยทีเดียว

2. การกำจัดขนแบบถาวร วิธีนี้มีข้อดีคือช่วยกำจัดขนออกไปได้แบบไม่ต้องมานั่งกำจัดซ้ำไปซ้ำมา มี 2 วิธีให้เลือกด้วยกันคือ

  • วิธีกำจัดขนแบบ electrolysis เป็นการใช้เข็มสอดลงไปที่รากขนโดยตรงแบบทีละเส้น จากนั้นจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อทำลายรากขน เป็นวิธีที่ใช้เวลานาน และทำให้เกิดอาการเจ็บขณะทำ เสี่ยงต่อการเกิดแผลจากการสอดเข็มตามมาได้
  • วิธีกำจัดขนแบบความเข้มสูง ถือว่าเป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยม โดยนำเอาพลังงานความร้อนที่เกิดจากแสงไปทำลายรากขนโดยตรง มีข้อดีคือแสงจะเข้าไปทำลายรากอย่างเหมาะเจาะ แม้ว่าเซลล์ตรงนั้นจะมีเซลล์สร้างสีเมลาโนซัยท์อยู่ก็ตาม แต่ก็ยังคงให้ประสิทธิภาพในการกำจัดได้ดีกว่าแบบแรก

เลเซอร์สามารถกำจัดขนได้อย่างไร?

เนื่องจากเลเซอร์เป็นแสงที่มีความเข้มสูง ซึ่งตัวเครื่องจะมีการส่งพลังงานแสงไปยังรากขนโดยตรง จากนั้นเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างสีบริเวณรากขนจะดูดเอาพลังงานแสงเข้าไป เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่สามารถทำลายรากขนได้

ในขณะกำจัดขนด้วยวิธีนี้ จะให้ความรู้สึกเจ็บไม่มากเท่าการกำจัดด้วยเข็ม จะรู้สึกเหมือนกับถูกหนังยางดีดที่ผิว แน่นอนว่าเป็นระดับความเจ็บที่สามารถทนได้ แต่ในบริเวณที่เป็นผิวหนังอ่อน อาจจะรู้สึกเจ็บมากกว่า จึงทำให้มีการใช้ยาชาแบบทามาเป็นตัวช่วยในขณะทำการกำจัดขนด้วยเลเซอร์ ในปัจจุบันระบบเลเซอร์ยังพัฒนาให้มีระบบเพิ่มความเย็นให้ผิวหนัง ช่วยบรรเทาอาการเจ็บให้น้อยลงได้

ระยะเวลาและปัจจัยในการใช้เลเซอร์กำจัดขน

ระยะเวลาต่อครั้งในการใช้เลเซอร์กำจัดขน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ทำ เช่น บริเวณรักแร้ จะใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที แต่หากเป็นบริเวณที่มีพื้นที่มาก อย่างแผ่นหลัง อาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง ส่วนในการรักษาว่าจะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับสีของขนและสีผิวของผู้ป่วย เพราะขนที่มีสีเข้มจะสามารถกำจัดด้วยวิธีนี้ได้ดีกว่าในขนสีอ่อน กระนั้นการกำจัดขนจะไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่ต้องใช้ระยะเวลาเข้ารับการรักษา 5-8 ครั้ง ทิ้งช่วงประมาณ 4-6 สัปดาห์ โดยในแต่ละครั้งจะสามารถกำจัดขนได้ราว 15-30 เปอร์เซ็นต์นั่นเอง

ภายหลังจากการใช้เลเซอร์กำจัดขน ผิวหนังจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอาการบวมเล็กน้อย มีรอยแดงรอบรูขุมขน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งจะสามารถหายไปได้เองภายในเวลา 24 ชั่วโมง หากเกิดอาการแสบร้อน สามารถใช้การประคบเย็นช่วยบรรเทา ส่วนผิวหนังภายหลังการรักษาจะเรียบเนียนไม่มีแผลใดๆ เกิดขึ้น