งานผลิตตู้คอนโทรล ตู้ 3G ตู้โทรศัพท์ ตู้เก็บของ และตู้ประเภทอื่นๆ

เรามีประสบการณ์ การผลิตตู้ Control ตู้โทรศัพท์ ตู้ ATM มากมาย จำนวนมาก หลากหลายประเภท ทั้งให้ส่วนของเอกชน และของรัฐบาล การผลิตตู้คอนโทรล ต้องใช้เครื่องจักรที่สามารถดำเนินงานซ้ำๆ ได้เรื่อยๆ โดยไม่มีจุดผิดพลาด ซึ่งตู้แต่ละประเภท มีคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้แตกต่างกัน บางครั้งเป็นวัสดุสะท้อนแสง บางครั้งมีความบางมาก

ผลงานอื่นๆ