งานตัดอลูมิเนียม ความหนา 25 มิลลิเมตร ตัดตามแบบ และเจาะรูตามจุดที่กำหนด

ชิ้นงานตัดอลูมิเนียม ความหนา 25 มิลลิเมตร (2 เซนติเมตรครึ่ง) สามารถตัดด้วยเลเซอร์ ผิวเรียบสม่ำเสมอ เป็นเส้นตรง ตามรูปทรงตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการเจาะรูตามตำแหน่งต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการใช้งานของชิ้นงานประกอบ

ผลงานอื่นๆ