ภาพงานพับวัสดุต่างๆ ความหนาปานกลาง ดัดเหล็กโค้ง ม้วนพับเหล็ก

งานพับวัสดุที่ความหนาปกติ รองรับการพับโลหะ อโลหะ ที่ความยาวมากๆ ได้อย่างพอดี โดยใช้แรงกดของเครื่องจักร สามารถกดเหล็กให้โค้งงอได้ดั่งใจต้องการ ควบคุมงานโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน มีประสบการณ์ วัสดุโค้งทุกชิ้น จะต้องมีองศาตามที่ลูกค้ากำหนด แบบทุกส่วนต้องมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

ผลงานอื่นๆ