ภาพผลงานการ ตัดเลเซอร์ วัสดุที่มีความหนา ขนาดกลาง

วัสดุขนาดกลาง การตัดเลเซอร์ต้องใช้แสงเลเซอร์ ที่มีความเข้มข้นสูง ตัดด้วยความร้อนอย่างรวดเร็ว จึงจะทำให้ได้ชิ้นงานที่ปราณีตตามแบบที่ต้องการ วัสดุเหล็ก อลูมิเนียมส่วนมาก จะเป็นขนาดกลาง มีความหนาไม่มาก และมีความยาวไม่เกิน 1 ท่อนแขน

ผลงานอื่นๆ