ตัวอย่างชิ้นงานตัดเลเซอร์ และดัด เพื่อผลิตอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

เรารับผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน สามารถเดินเครื่องจักรได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรับมือกับการผลิตทั้งแบบเร่งด่วน และการผลิตชิ้นงานในปริมาณมากเพื่อส่งมอบลูกค้าให้ทันเวลา มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม

ผลงานอื่นๆ