เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล ในช่วงวิกฤติ Covid-19 เราได้ผลิต กล่องป้องกันเชื้อกระจาย ที่จุดคัดกรอง แจกฟรี ให้กับโรงพยาบาล ในหลายๆ พื้นที่

ไชยเจริญเทค เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล ในช่วงวิกฤติ Covid-19 เราได้ผลิต กล่องป้องกันเชื้อกระจาย ที่จุดคัดกรอง แจกฟรี ให้กับโรงพยาบาล ในหลายๆ พื้นที่ค่ะ จำนวน 40 ชุด แจกกระจาย 8 โรงพยาบาลได้แก่
  1. โรงพยาบาลตรัง x 6
  2. โรงพยาบาลโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง x 12
  3. โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา x 4
  4. โรงพยาบาลรัษฎา x 4
  5. โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง x 2
  6. โรงพยาบาลโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช x 4
  7. โรงพยาบาลโรคผิวหนัง x 2
  8. โรงพยาบาลวังวิเศษ ตรัง x 6

ผลงานอื่นๆ