งานผลิตท่อไอเสียรถยนต์ ตัดท่อโลหะ เคลือบท่อ สำหรับส่งในไลน์การผลิต

ภาพผลงานการรับผลิตท่อไอเสียรถยนต์ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประกอบ โดยใช้เทคนิคการตัดท่อ ดัดท่อ เคลือบเงา เพื่อให้ได้ท่อไอเสียตรงตามแบบงานมากที่สุด

ผลงานอื่นๆ