ผลงานการตัดเลเซอร์ แบบหนา 40 มิลลิเมตร สำหรับใช้ตัดเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส

รวมภาพชิ้นงาน ผลงานการตัดเลเซอร์ วัสดุโลหะ ที่มีความหนา 40 มิลลิเมตร (4 เซนติเมตร) ซึ่งเป็นความหนาที่หนามาก โดยใช้เครื่องตัดเลเซอร์ยิงตัดในแนวระนาบ ทำให้ได้ชิ้นงานตามแบบ เรียบเสมอกันทุกชิ้นงาน ลูกค้าสามารถนำไปประกอบเป็นชิ้นงานจริงได้ตรงตามแบบ

ผลงานอื่นๆ