ผลงานรับตัดเฟือง ภาพเลเซอร์ตัดเฟื่อง เฟืองเหล็ก หนาพิเศษ 20 มม.

ภาพงานตัดเฟืองเหล็กตามแบบ ด้วยวิธีการตัดเลเซอร์ สามารถตัดเฟืองที่มีความหนา 20 มิลลิเมตรได้อย่างดี ทุกชิ้นแบบออกมาเหมือนกัน ตัดเฟืองเป็นรูปทรง เจาะรูเฟืองตรงส่วนต่างๆ ลูกค้าสามารถนำไปประกอบใช้งานได้ตามแบบ ทุกชิ้นงานผ่านมาตรฐานการ QC คุณภาพก่อนส่งมอบทุกครั้ง

ผลงานอื่นๆ