ภาพผลงานการ ตัดเลเซอร์ วัสดุที่มีความบาง ทุกรูปแบบ

ไม่ว่าวัสดุที่ตัดจะบางแค่ไหน เราก็สามารถตัดเลเซอร์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงการดัดงอ โค้ง ให้เป็นรูปทรง เพื่อนำไปประกอบเป็นชิ้นงานต่อไป ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ จึงสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมาได้จำนวนมาก

ผลงานอื่นๆ