ชิ้นงานตัดเหล็ก ตัดทองเหลือ ตัดทองแดง และตัดโลหะหลากหลายรูปแบบ

ภาพชุดนี้เป็นภาพชิ้นงานการตัดด้วยเลเซอร์ เป็นการตัดวัสดุหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเจาะรู ตัดชิ้น เครื่องจักรที่โรงงานเราสามารถตัดวัสดุที่มีความหนาได้ ทองเหลืองหนาก็ตัดได้ค่ะ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะให้ตัดเป็นชิ้นส่วนอะไหล่ ชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเครื่องจักรที่โรงงานเราเป็นเครื่องจักรคุณภาพสูง ได้งานออกมาตรงตามแบบมาตรฐานเสมอ

ผลงานอื่นๆ