ผลงานการเจาะรูบอยเลอร์ เจาะด้วยเครื่องจักร เท่ากันทุกชิ้น

รวมภาพผลงานการเจาะรูเหล็ก ที่มีความหนาด้วยเครื่องจักร เป็นการเจาะรูส่วนประกอบของบอยเลอร์ หม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ ให้เป็นแบบตามที่ต้องการ นอกจากนั้นเรายังรับผลิตและเจารูแผ่นเพลทเหล็ก ที่มีความหนาหลายขนาด เพื่อนำไปใช้ในงานก่อสร้าง รวมไปถึงการเจาะรูโลหะเกือบทุกรูปแบบ เพราะกระบวนการทุกขั้นตอนทำงานด้วยเครื่องจักร จึงทำให้ได้ชิ้นงานตรงตามแบบ โดนใจผู้ประกอบการและวิศวกรคุมงาน

ผลงานอื่นๆ