ภาพงานตัด Laser + Bending + เชื่อมประกอบ ให้เป็นชิ้นงานเดียวกัน

ภาพผลงานการตัดเลเซอร์ พร้อมดัดโค้งงอ และทำการเชื่อมประกอบให้เป็นชิ้นงานเดียวกัน ทุกกระบวนการมีมาตรฐาน สามารถผลิตเหมือนๆ กันได้ในจำนวนมาก มีการเชื่อมและเก็บรายละเอียดความคมต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

ผลงานอื่นๆ