รับผลิตแบบหล่อเสา แบบหล่อพรีคาสท์ แบบหล่อผนังตามแบบ ในจำนวนมาก

รับผลิตแบบหล่อเสา แบบหล่อพรีคาสท์ แบบหล่อผนังตามแบบ ในจำนวนมาก

บริการตัดเลเซอร์แผ่นเหล็ก เพื่อนำไปใชเป็นแผ่นแบบหล่อเสา แผ่นแบบหล่อพรีคาสท์ และแบบหล่อผนัง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ เป็นกระบวนการก่อสร้างและผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป เพื่อใช้สร้างอาคารคอนกรีต ที่ไชยเจริญเทคเรารองรับการผลิตแผ่นแบบหล่อเสาในขนาดใหญ่ได้ รวมถึงโครงแบบกล่อบันได และโครงแบบหล่อระเบียง เป็นงานตัดเลเซอร์ด้วยเครื่องจักร

การผลิตแบบหล่อตามโครงสร้าง จะใช้แบบไฟล์งาน 3D หรือไฟล์งาน .CAD จากผู้รับเหมา เพื่อนำมาตัดเลเซอร์เป็นเหล็กหล่อแบบต่างๆ โดยสามารถผลิตได้ครั้งละมากๆ หลายๆ ชิ้นที่เหมือนกัน เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานหล่อพรีคาสท์ ทั้งส่วนของ ผนัง เสา คาน และบันได

ตัวอย่างงานรับผลิตแบบหล่อเสา

Precast Column
  • รับผลิตแบบหล่อเหล็ก
  • ผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป
  • เลเซอร์แผ่นพรีคาสท์
  • รับผลิตผังแผ่นหล่อ
  • เลเซอร์แบบหล่อบันได
  • เลเซอร์แบบหล่อระเบียง
  • เลเซอร์แบบหล่อเสา
  • ผลิตแบบกล่อบล็อกไฟฟ้า
  • ผลิตแผ่นเหล็กตามแบบ
  • รับผลิตแบบหล่อผนัง

ภาพผลงาน รับผลิตแบบหล่อเสา

Precast Column References

รับผลิตแบบหล่อเสา

แบบหล่อเสาจะมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ แบบเสาไม้, แบบเสาเหล็ก และแบบเสาพลาสติก โดยแบบเสาไม้แปรรูปและไม้อัดจะสามารถตัดต่อและทำรูปแบบเสาได้ง่าย ทั้งยังมีราคาที่ไม่สูงมาก ส่วนแบบหล่อเหล็กจะให้ความแข็งแรงและหล่อเสาขึ้นมาตรงตามแบบทุกด้าน พร้อมให้พื้นผิวที่มีความเรียบเนียน ใช้งานได้ซ้ำบ่อยครั้ง และแบบหล่อพลาสติกจะเน้นเรื่องการใช้งานที่ให้พื้นผิวสวยเรียบเนียน ใช้ซ้ำได้ แต่ราคาจะค่อนข้างสูง
รับผลิตแบบหล่อเสา

บริการที่เกี่ยวข้อง

รับผลิตแผ่นเพลท

รับผลิตแผ่นเพลท

เพลทเหล็ก แผ่นเพลท รับเจาะรู รับตัด เหล็กเพลท ปิดหัวเสา ทำโครงสร้าง สั่งผลิตตามขนาด ผลิตตามแบบ รับทำแป้นรอง ทำเพลต สำหรับงานก่อสร้างจำนวนมาก... รายละเอียด
1 ลูกค้าส่งไฟล์ .CAD ให้ฝ่ายขาย
งานทำตามแบบ สามารถใช้ไฟล์ 3D หรือไฟล์ .CAD เพื่อส่งให้กับฝ่ายขาย เตรียมเข้าสู่การทำใบเสนอราคา
2 ตกลงรายละเอียด และเสนอราคา
ปรึกษาตกลงรายละเอียด และเงื่อนไขในการผลิต หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการ ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
3 ชำระเงิน และเริ่มขั้นตอนการผลิต
หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน ให้ทันวันส่งมอบงาน ตามที่ได้ตกลงกันไว้
4 ตรวจสอบ และส่งมอบชิ้นงาน
หลังจากผลิตชิ้นงานแล้ว จะมีกระบวนการ QC เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง ก่อนจะส่งมอบชิ้นงานให้กับลูกค้า